door

Koop je medewerkers om voor een missie die wel werkt

KPMG betrok haar werknemers bij het bepalen van haar missie. Met mooie resultaten: personeel zag het bedrijf als een betere werkgever, de winst was hoger dan ooit en accountants lieten zien dat hun werk bijdraagt aan meer dan alleen een keurige boekhouding.

In juni 2014 vroeg CEO John Veihmeyer of ze wilden opschrijven wat hen motiveerde, wat hen dreef.

De CEO kocht zijn mensen wel een beetje om…

Als het lukte voor Thanksgiving 10.000 verhalen binnen te krijgen, zou elke medewerker twee extra betaalde vakantiedagen krijgen.

De actie was een succes: er kwamen vier keer zo veel inzendingen.

De boekhouders van KPMG gaven antwoorden als:  ‘We protect our nation’. ‘I promote peace’. ‘I advance science’. De verhalen achter deze statements werden de basis voor de vernieuwde missie en bijbehorende campagne die vertelde waar het bedrijf in 100 jaar aan had bijgedragen. Van de bevrijding van Europa in 1945 tot de verkiezing van Nelson Mandela.

Kortom:

Betrek je medewerkers in je missie. Gebruik hun verhalen. In plaats van dat ze zich moeten gedragen naar een missie die hen wordt opgedragen.

Bron: Cor Hospes – Cor’s Deli #189

Geef een reactie

Reactie