door

Community Librarians: de reïncarnatie van de bibliothecaris

De bibliothecaris die alleen tussen boeken zit is wedergeboren in de Community Librarian. Een bibliothecaris die de maatschappij wil verbeteren door de creatie van kennis (bij leden) te faciliteren. Wat dat precies betekent heeft Cubiss opgeschreven in de longread Community Librarians. Hier vind je de hoofdpunten.

Het concept van de Community Librarian is bedacht door David Lankes. Volgens deze Amerikaanse professor is een bibliothecaris iemand die middenin de samenleving staat en actief de samenleving betrekt bij het delen en creëren van nieuwe kennis.

Lankes geeft Community Librarians de volgende bouwstenen mee: shared activity, knowledge creation, shared ownership en social compact.

Shared activity

Bibliothecaris en leden van een community werken samen aan het creëren van nieuwe kennis. De leden hebben inhoudelijk inspraak, wat de invulling van de activiteit onvoorspelbaar maakt.

Knowledge creation

In interactie en conversatie met elkaar dingen ontdekken en leren begrijpen en dit vervolgens vastleggen in een kennisproduct (bijvoorbeeld tekst, boekje, film, vlog, blog)

Shared ownership

De resultaten van samenwerking tussen bibliothecaris en leden van een community waarbij de verantwoordelijkheid voor het eindproduct (bijvoorbeeld online artikelen, film, tentoonstelling) duidelijk verdeeld is (…)

Social compact

Een goede verstandhouding of vertrouwensband met je publiek. In gesprek gaan met de mensen van jouw gemeenschap (leden, cursisten, stadmakers) om draagvlak op te bouwen voor jouw ‘nieuwe’ rol als facilitator van kenniscreatie.

Wat mij opvalt aan de longread over de Community Librarian

  1. Wat mij aantrok in een baan bij de bieb was dat ik een steentje kan bijdragen aan de ontwikkeling van mensen. Ik zag dat als ‘iets’ dat leden van de bibliotheek vooral zelf doen. In het concept van de Community Librarian wordt het resultaat heel concreet gemaakt in de vorm van wat ze een kennisproduct noemen.
  2. Misschien is het spijkers op laag water zoeken, maar als er over de Community Librarian en leden van de community wordt gesproken in deze longread, dan worden de leden altijd als laatste genoemd. Terwijl het concept een dienende rol van de bibliothecaris propageert.

Lees de longread Community Librarians of één van de andere longreads van Cubiss.

Geef een reactie

Reactie