door

Media en tweeps versterken polarisatie op social media

Voor VN schreven Thijs Broer en Chris Ostendorf een stuk over hoe de polarisatie op social media steeds vaker de politiek bereikt. Het blijkt dat tweeps en main stream media de verschillen versterken.

De twitterbubbel bestaat niet. Het is eerder een echokamer waarin de eigen standpunten worden versterkt.

‘Berichten uit de traditionele media worden aan beide kanten van het spectrum opgepikt, maar vaak alleen ingezet ter bevestiging van het eigen gelijk,’ zegt Maranke Wieringa, een van de bij het onderzoek betrokken wetenschappers. ‘De gemeenschappen op Twitter lijken in dat opzicht meer op een echokamer dan op een gesloten bubbel. En eigenlijk is dat alarmerender. Als mensen de standpunten van anderen niet kénnen, is er misschien nog iets aan de verdeeldheid te doen. Als mensen wel kennis nemen van andere ideeën maar alleen nog hun eigen mening bevestigd willen zien, is de verdeeldheid een bewuste keuze, waardoor de tegenstellingen steeds verder worden verscherpt.’


Kranten versterken de polarisatie op social media. En dat baat wetenschappers zorgen.

Volgens de wetenschappers gaat de opkomst van sociale media gepaard met een aantal zorgelijke ontwikkelingen, waaronder een dalend aanbod van politieke informatie, dalende kwaliteit van het nieuws, groeiende ongelijkheid in kennis van de politiek en toenemende fragmentatie en polarisatie. (…) ‘De verkiezing van Trump is daar een sprekend voorbeeld van. Er wordt al vele maanden gezegd dat Trump de verkiezingen met zijn Twitterberichten heeft gewonnen. Maar zonder de gevestigde media had Trump nóóit zo’n groot publiek bereikt.’

Lees het hele artikel: Hoe de boze twitteraar het politieke debat bepaalt

Geef een reactie

Reactie