door

Een bieb zonder boetes maakt zijn missie waar

Ik vond deze TED Talk van Dawn Wacek interessant. Ze vertelt over bibliotheken in de Verenigde Staten die boetes hebben afgeschaft en dat ze daardoor meer mensen naar de bieb krijgen. Dit zijn mijn belangrijkste inzichten.

Nóg een rekening te betalen

Kinderen uit gezinnen met weinig geld worden vaak geen lid van de bieb omdat ouders bang zijn voor boetes.

They see the library card as another creditcard they can’t pay.

Dawn Wacek

Leesniveau = Opleidingsniveau

Het leesniveau van kinderen staat in direct verband met de hoogte van de opleiding waarmee ze de maatschappij in gaan. En daarmee ook met het inkomen dat ze als volwassene voor zichzelf weten te verdienen.

Het afschaffen van boetes zorgt ervoor dat gezinnen met lage inkomens ook gebruik maken van de bibliotheek. In plaats van bang moeten zijn dat een boek beschadigt of kwijt raakt, helpen bibliothecarissen biebleden met het voorkomen van deze problemen.

Redenen voor bibliotheken om vast te houden aan boetes

  • Bibliotheken vinden dat ze verantwoordelijkheid aan leden moeten leren
  • Bibliotheken willen toegang tot de collectie eerlijk verdelen onder leden
  • Boetes leveren bibliotheken geld op

Welke alternatieven zijn er voor  boetes?

  • Netflix model: je betaalt een abonnement en houdt je een boek te lang dan kun je geen andere boeken lenen
  • Boetes betalen met goederen: bijvoorbeeld met een voedseldonatie aan de voedselbank
  • Amnesty Days: Dagen waarop bibliotheken boetes kwijtschelden

Maar… wordt de boekhouder van de bieb blij van boetes?

  • Nee, want inkomen uit boetes is niet stabiel genoeg om op de kunnen budgetteren
  • Nee, laatste jaren daalt inkomen uit boetes, omdat leden ze niet kunnen betalen en vaak zelfs wegblijven
  • Nee, want boetes maken maar een klein deel uit van het budget van Amerikaanse biebs (1,5%)
  • Nee, want boetes innen kost ook geld

Bekijk de volledige TED Talk van Dawn Wacek

Geef een reactie

Reactie