door

Design Thinking, Lean startup en Agile. Waar gebruik je welke aanpak voor?

Marco Derksen schreef een blog over verschillende methoden om tot succesvol te innoveren. Ik haalde er het volgende uit: wat is welke methode in het kort en wanneer kun je hem het beste toepassen?

Design Thinking

Design thinking vereist dat organisaties open staan voor (echte) verandering. Niet meer van binnen naar buiten denken, maar van buiten naar binnen. Uitgaan van wat de echte klantbehoefte is. Wil de klant een boormachine of een gat in de muur? Heeft de klant behoefte aan een nieuwe auto of wil de klant zich vooral verplaatsen van A naar B? Het is een cruciale stap in het innovatieproces omdat het de uiteindelijke koers bepaald van de innovatie en in voorkomende gevallen zelfs de koers van de organisatie.

Lean startup

De essentie van lean startup is om snel te leren wat werkt en wat niet. In plaats van met een volledig uitgewerkt idee van een product, begin je met een mvp of minimum viable product (bouwen). Daarmee ga je het concept testen (meten). Dat testen gebeurt direct bij de klant, die geeft je feedback en helpt bij de doorontwikkeling van je product (leren). Deze cyclus van ‘bouwen-meten-leren’ wordt net zo lang herhaald tot je het gewenste product hebt dat je kunt opschalen.

Agile

Agile organiseren is een manier van denken, werken en organiseren die organisaties in staat stelt om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld maar ook geschikt is om een innovatie snel op te schalen (…) Bij agile ontwikkelen worden grote projecten opgebroken in korte, overzichtelijke perioden (iteraties). Die iteraties of sprints zijn kleine op zichzelf staande projecten die door ’timeboxing’ worden gestuurd.


Meer weten over Design Thinking, Lean Startup, Agile en de methoden die KLM en ING voor hun projecten gebruiken? Lees dan het blog Succesvol innoveren: Van Design Thinking tot Lean Startup en Agile op de website van Marco Derksen.

Geef een reactie

Reactie